Giá cước

  • Quãng đường <5km  ————————> Giá cước: 20,000 VNĐ
  • Quãng đường từ 5km trở lên —————> Mỗi km cộng thêm 3,000 VNĐ
  • Phí thu tiền hộ (COD) : 10,000 VNĐ
  • Kích thước gói hàng tối đa: 50cm x 50cm x 50cm (0,5 m3)
  • Trọng lượng tối đa: <10kg

*Bảng giá cước này áp dụng từ ngày 20-06-2018 (chỉ áp dụng trong phạm vi nội thành TP Hồ Chí Minh).

 

Ghi chú: COD – Cash On Delivery : thanh toán khi giao hàng